Monthly Archives: March 2013

Sfântul Grigorie Palama – fragmente

sfantul-grigorie-palamaÎţi propunem spre meditare, dragă cititorule, câteva fragmente apologetice palamite, în traducerea Părintelui Dumitru Stăniloae. Expropriate semantic din contextul disputelor teologice ale veacului al XIV-lea, cuvintele Sfântului Grigorie pot fi transpuse în „dezbaterile socio-politice” din zilele noastre. Mă refer aici la zarva asuriană a eliminării religiei creştin-ortodoxe (şi, implicit, a simbolurilor acesteia) din şcoli. Că tot veni vorba de ASUR: cuvintele de mai jos ne includ şi pe noi, cei care, în zelul apollo-getic, uităm „dreapta măsură” a logos-ului şi întoarcem nedreptăţii, nedreptate; ironiei, ironie; vorbelor acide, suflu noetic la fel de (poate chiar mult mai) corosiv. Dar niciodată (sperăm) ignoranţei, ignoranţă…

„Căci (aceştia) nerămânând în statornicia şi simplitatea adevărului, alunecă uşor în cele contrare şi, ruşinându-se de mustrarea propriului lor cuget, încearcă să se ascundă, ca şi Adam, în complicaţii şi întortocheri şi echivocurile diferitelor înţelesuri ale cuvintelor”.

„Nu numai răutăţile sunt în apropierea virtuţilor, ci şi cuvintele nelegiuite stau atât de mult în vecinătatea celor evlavioase, încât printr-un mic adaos sau printr-o mică omisiune se pot schimba uşor întreolaltă, iar înţelesul unui cuvânt poate deveni contrar. De aici vine faptul că orice părere rătăcită se înfăţişează cu masca adevărului pentru cei ce nu sunt în stare să vadă mica omisiune sau micul adaos”.

„Toate acestea (rugăciunea, semnele ei în trup şi psalmodierea în cuget, n.m.) au ca scop îmbunătăţirea sufletului raţional. Aceasta neadmiţând-o calomniatorii aceştia ai sfinţilor, au transformat tot ce era demn de laudă în ceva demn de dispreţ”.

„Vezi că lumina cunoştinţei, care eliberează de neştiinţa ce dezbină, e procurată de lumina harului? Dionisie cel Mare a numit lumina aceasta lumină spirituală”.

„Aşadar, altceva este cunoştinţa, chiar cea care apare după alungarea neştiinţei, şi altceva e lumina spirituală care o procură pe aceea (cunoştinţa, n.m.). Lumina spirituală se sălăşluieşte în chip vădit numai în mintea supracerească, adică în mintea ce s-a depăşit pe sine”.

Curăţirea de ignoranţa pe care marele Dionisie a numit-o neştiinţă şi rătăcire are loc numai în sufletul raţional. Iar despărţirea de sine o poate realiza nu numai mintea îngerilor, ci şi cea omenească, devenită îngerească prin eliberarea de patimi”.

Advertisements

Duminica Ortodoxiei

“Lucrurile au fost spuse. Trebuie puse în faptă” (Anonymus)

În duminica ortodoxiei, despre ortodoxie, în cuvintele Părintelui Rafael.

http://www.youtube.com/watch?v=_YXg-HisZ7E